Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla Klienta sklepu internetowego sklep.osm.siedlce.pl

 

Administrator danych:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych Klientów, rejestrujących się w sklepie online pod adresem sklep.osm.siedlce.pl oraz/lub składających zamówienia   jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Siedlcach, adres siedziby: ul. Kazimierzowska 7, 08-110 Siedlce.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@osm.siedlce.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

 Cel przetwarzania danych:

 1. Wykonania umowy jakim jest założenie konta Klienta w sklepie internetowym sklep.osm.siedlce.pl;
 2. Korzystającym ze sklepu internetowego, przetwarzamy dane, aby zrealizować zawieraną przez nas umowę sprzedaży i dostarczyć do zamówiony towar lub umożliwić Ci jego odbiór we wskazanym w Regulaminie miejscu;
 3. Dla Klientów, którzy zaznaczyli opcję Faktura VAT – dane będą przetwarzane w celu wystawienia tego dokumentu;  
 1. Udzielania odpowiedzi na zapytania w korespondencji elektronicznej e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego oraz korespondencji tradycyjnej;
 2. Prowadzenia działań marketingowych.

 

Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać:

W czasie korzystania ze Sklepu internetowego sklep.osm.siedlce.pl, Klient może być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, takich jak:

 • imię, nazwisko,
 • adres,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres IP,
 • dane do faktury VAT,

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania Klient nie będzie mógł założyć konta sklep.osm.siedlce.pl, a co za tym idzie robić zakupów z wykorzystaniem zarejestrowanego konta.

 Podstawy przetwarzania danych:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dane indentyfikacyjne w celu założenia konta, możliwości zrobienia zakupów w sklepie online oraz dane kontaktowe w celu dostarczenia towaru;
 2. Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą;.
 3. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną.
 1. 6 ust. 1 lit. f RODO – prowadzenia działań marketingu bezpośredniego; zbierania danych statystycznych; udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem za pomocą adresu e-mail lub formularza kontaktowego; rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych czyli wykonujące na jego rzecz usługi informatyczne, dostawcy hostingu.

W przypadku płatności on-line dane osobowe będą przekazywane do firmy PAYU.

Dane mogą być również przekazywane odbiorcom uprawnionym przepisami prawa.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

 

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas:

 1. Trwania umowy o założenie konta w sklep.osm.siedlce.pl oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
 2. Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem, jeżeli dokonasz zakupu w ramach sklepu internetowego;
 3. Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Klienta zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem;
 4. Prowadzenia korespondencji z Klientem.

 

Prawa przysługujące Klientowi:

Klientowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl